15 tháng 1, 2010

Better English speaking skills

Improving your English speaking skills will help you communicate more easily and effectively. But how do you become a more confident English speaker?

Practise where you can, when you can. Any practice is good – whether you speak to someone who is a native English speaker or not.
It's important to build your confidence. If possible, use simple English sentence structure that you know is correct, so that you can concentrate on getting your message across.
Try to experiment with the English you know. Use words and phrases you know in new situations. Native English speakers are more likely to correct you if you use the wrong word than if you use the wrong grammar. Experimenting with vocabulary is a really good way of getting feedback.
Try to respond to what people say to you. You can often get clues to what people think by looking at their body language. Respond to them in a natural way.
Try NOT to translate into and from your own language. This takes too much time and will make you more hesitant.
If you forget a word, do what native English speakers do all the time, and say things that 'fill' the conversation. This is better than keeping completely silent. Try using um, or er, if you forget the word.
Don't speak too fast! It's important to use a natural rhythm when speaking English, but if you speak too fast it will be difficult for people to understand you.
Try to relax when you speak – you'll find your mouth does most of the pronunciation work for you. When you speak English at normal speed, you'll discover that many of the pronunciation skills, such as linking between words, will happen automatically.

Remember, when speaking English…

Try to become less hesitant and more confident.
Don't be shy to speak – the more you do it, the more confident you'll become.
Remember to be polite – use "please" and "thank you" if you ask someone to do something for you.

Dịch sang tiếng việt:
để kỹ năng tiếng anh nói tiếng anh tốt hơn
nâng cao kỹ năng nói tiếng anh của bạn sẽ giúp bạn trong việc giao tiếp dễ dàng hơn & hiệu quả hơn. Nhưng làm thế nào để bạn trở thành một người nói tiếng anh tự tin?
Thực hành nơi bạn có thể, lúc mà bạn có thể
Bất cứ việc thực hành nào cũng tốt - bạn có thể nói tiếng anh với một người mà nói tiếng anh bản sứ hay không.

Quan trọng để xây dựng sự tự tin của bạn
nếu có thể, hãy sử dụng những cấu trúc tiếng anh đơn giản mà bạn biết chính xác để mà bạn có thể tập chung nhận những tin đã qua.

cố gắng trải nghiệm với tiếng anh bạn biết
hãy sử dụng những từ hoặc nhóm từ mà bạn biết trong tình huống mới. Những người nói tiếng anh bản sứ sẽ chỉnh bạn bạn nếu bạn sử dụng từ sai hơn là nếu bạn sử dụng văn phạm sai. Trãi nghiệm với từ vựng thì thật sự là một cách tốt để nhận được phản hồi.

Cố gắng đáp ứng những gì mà mọi người nói với bạn
Thông thường bạn lấy manh mối từ những gì mà người khác nghĩ bằng cách tìm kiếm trong ngôn ngữ cơ thể của họ. Cố gắng đáp ứng đến họ theo một cách thật tự nhiên.

đừng cố gắng dịch bên trong hoặc từ ngôn ngữ riêng của họ. điều này sẽ mất nhiều thời gian và sẽ làm cho bạn gặp nhiều do dự.

nếu bạn quên một từ.
Hãy làm những gì mà người nói tiếng anh bản sứ làm trong tất cả thời gian và nói những điều mà nói điền vào trong cuộc trò chuyện. Đây là điều tốt hơn là giữ im lặng hoàn toàn. Hãy cố gắng sử dụng "um" hoặc "er" nếu bạn quên một từ nào đó.

Đừng nói quá nhanh!
đó là điều quan trọng để sử dụng điệu bộ tự nhiên khi bạn nói tiếng anh nhưng nếu bạn nói tiếng anh quá nhanh thật là khó khăn để người khác hiểu bạn nói.

Cố gắng nghĩ xả hơi
khi bạn nói tiếng anh bạn sẽ tìm ra miệng của bạn có thể làm hầu hết việc việc phát âm của bạn. khi bạn nói tiếng anh với tốc độ bình thường bạn sẽ khám phá ra rằng có nhiều kỹ năng phát âm như là nối các từ điều này sẽ xảy ra một cách hoàn toàn tự nhiên.

nhớ khi bạn nói tiếng anh
hãy cố gắng đừng để do dự và tự tin
đừng xấu hổ để nói - Bạn hãy làm nó thật nhiều, bạn sẽ trở nên tự tin hơn nhiều.
Hãy nhớ là phải lịch sự bằng cách sử dụng từ "please" và "thank you" nếu bạn hỏi một người nào đó làm điều gì đó cho bạn.

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home