15 tháng 1, 2010

Mỗi ngày học một từ hoặc một câu

Truởng phòng thiết kế dự án:           Head/Manager of Project Designing Department
Phó phòng dự án:                           Deputy manager of project Dept
phát hành chứng khoán ra công chúng lần đầu  
                                                    IPO (Initial Public Offering)
công ty cổ phần                             (Joint Stock Company)
cổ đông                                        (Holdershare)
Chào bán cổ phần                          Offer for Sale
Thu nhập trước lãi vay và thuế        (Earnings Before Interest & Tax - EBIT ) 
Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần     (ROE- Return on Equity)
Hệ số thu nhập trên đầu tư             Return On Investment (ROI)
Thu nhập trên cổ phần                  (Earnings Per Share - EPS )
thu nhập ròng                               (Net Income)

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home