14 tháng 1, 2010

How to practise your English speaking (Mỗi ngày dịch một bài nhỏ)

If you don't live in an English-speaking country, and you don't have friends or family to speak English with, where can you practise your English speaking skills?
It's easier to have a conversation if you have a reason to speak – something to talk about. These ideas all give you a reason to speak with another person.
Start a film or book club
Invite people to discuss a film that you all watch together, or a book that you are all reading. Prepare questions before, to help people talk about specific aspects.
Volunteer to help other people
Does your town or company often welcome foreign guests? Can you offer to translate for them? Or perhaps you can offer to help children or students with their English homework.
Take part in a film conversation
Watch a film on DVD, and decide in which part you can speak with the film character. Listen to what the character says (and the reply) then rewind, and either mute or pause the DVD after the film character speaks. Take the other character's role, and reply to the first character. You can also find film scripts on the imsdb site. Print it out, then practise taking a role in the film.
Use skype
Chat with other people in the penpal forum via skype. You can get to know them first by writing to them, then invite them for a conversation.
Take English lessons
This is the most expensive option, but paying for private or group lessons is a good way to regularly practise your English. If you have a job, maybe your company can also arrange lessons for you.
Before you start speaking
- Try to plan what you want to say. Make sure you know the most important words or technical terms that you'll need.
- Practise standard expressions. For example, "Pleased to meet you", or "How are you?" Getting these expressions right makes you feel more confident to continue the conversation.
- As well as concentrating on what you want to say, also concentrate on listening to the other person. Give your full attention, and make sure you understand by using clarifying expressions such as "Sorry, do you mean…" or "I'm sorry, but I don't understand. Can you repeat that please?" Don't forget: being a good speaker also means being a good listener. People will want to have conversations with you if they know you're interested in what they say!
Detail here
dịch sang tiếng việt:
làm thế nào để bạn thực hành nói tiếng anh?
nếu bạn không sống ở một đất nước nói tiếng anh, và bạn cũng không có nhiều bạn hoặc gia đình để nói tiếng anh với họ. nơi nào bạn có thể thực hành kỹ năng nói tiếng anh của bạn?
thật dễ dàng có một cuộc trò chuyện nếu bạn có một lý do nào đó để nói về. tất cả những ý kiến sau đây cho bạn một lý do để nói chuyện với người khác.

bắt đầu một bộ phim hoặc câu lạc bộ sách
hãy mời mọi người thảo luận về một cuốn phim hoặc một quyển sách mà tất cả các bạn xem cùng với nhau. Trước đó hãy chuẩn bị câu hỏi để giúp mọi người nói về nhiều khía cạnh.

Tình nguyện giúp người khác
thị trấn hoặc công ty bạn thường đón tiếp khách nước ngoài phải không? có thể bạn đề nghị phiên dịch cho họ không? hoặc có lẽ bạn đề nghị giúp những đứa trẻ hoặc học sinh làm bài tập tiếng anh với họ.

Tham gia vào một cuộc trò chuyện trong phim
đang xem một cuốn phim và bạn quyết định đóng một 1 phần trong phim và nói với những nhân vật trong phim. lắng nghe những gì nhân vật nói và trả lời họ sau đó tua lại và trả lời nhân vật lúc đầu. bạn cũng có thể tìm mô tả của phim trên site imsdb. in chúng ra sau đó đóng một vai trong phim và thực hành nói.

sử dụng SKYPE
trò chuyện với những người khác diễn đàn penpal trên skype. Trước tiên hãy lấy thông tin về họ bằng cách viết tin cho họ sau đó mời họ để trò chuyện.

Lấy những bài học tiếng anh
đây là một lựa chọn kinh nghiệm nhất. nhưng bạn phải trả phí cho các bài hoặc riêng hoặc nhóm đây là cách tốt nhất để thực hành tiếng anh của bạn. nếu bạn có một công việc. hoặc có lẽ công ty bạn cũng có thể sắp sếp các bài học cho bạn.

Trước khi bạn bắt đầu nói tiếng anh
hãy cố gắng lên kế hoạch bạn muốn nói cái gì. chắc chắn bạn biết những từ quan trọng hoặc những mục kỹ thuật mà bạn sẽ cần.
thực hành những mẫu chuẩn. ví dụ: "Rất vui được gặp bạn" hoặc "Bạn khỏe không?" việc lấy những mẫu đúng sẽ làm bạn cảm thấy tự tin để tiếp tục buổi trò chuyện.
À hãy tập chung tốt những gì bạn muốn nói và cũng tập chung lắng nghe người khác nói. bạn phải thật chú ý và chắc chắn bạn hiểu bằng cách sử dụng những mẫu câu làm rõ ràng như là: "Xin lỗi bạn nói nghĩa gì..."  hoặc "Xin lỗi tôi không hiểu. Bạn có thể lặp lại dùm không?" Đừng quên: để nói tốt cũng có nghĩa là nghe tốt. Mọi người sẽ muốn trò chuyện với bạn nếu họ biết bạn thật sự quan tâm những gì họ nói.

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home